Skip to main content

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook praktijk Via Spel voldoet aan deze eisen. In deze klachtenregeling leest u hoe praktijk Via Spel het klachtrecht van de client vormgeeft.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als client een klacht hebt over de geboden zorg. 

Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met de behandelend speltherapeut bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet lukken, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Aan de inzet van deze klachtenfunctionaris zijn voor u geen kosten verbonden.

Geschilleninstantie

Mocht de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leiden dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.  

Met ingang van 8 juni 20202  is praktijk  Via Spel bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG. www.nibig.nl

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. 

Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Bel, mail of kom langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Contactgegevens

06-40545925 

Stationsstraat 9

6584 AR, Molenhoek