Skip to main content

Werkwijze 

Ouders zijn mijn belangrijkste partner en informatiebron.

Kennismaken + aanmelden

Als eerste maken we  kennis met elkaar. Jullie vertellen waar je je zorgen over maakt en wat je wensen zijn voor je kind. Ik vertel jullie over speltherapie, en de manier waarop ik werk.  

Als we beiden het gevoel hebben dat je op de goede plek bent maken we een afspraak voor een intake gesprek.

Het kennismakingsgesprek vindt meestal telefonisch plaats en is geheel vrijblijvend.

Intake

Tijdens het intakegesprek  gaan we dieper in op de zorgen die er zijn rondom jullie kind.

Aan de hand van het levensverhaal van jullie kind gaan we in gesprek. Als ouders zijn jullie mijn allerbelangrijkste samenwerkingspartner en informatiebron: jullie kennen je kind het allerbeste!

Na de intake nemen we een definitief besluit over de start van de therapie.

Indien gewenst ( en na toestemming ) observeer ik het kind op school.  

De therapie: 3 fasen

De therapeutische behandeling bestaat uit 3 fasen.

De observatiefase

De observatiefase is de verkennende fase voor zowel het kind als voor de therapeut. We leren elkaar kennen en raken vertrouwd met elkaar. Er ontstaat een therapeutische relatie. Veiligheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden  in deze fase. Het kind laat in deze fase zien wat er speelt en wat het nodig heeft. De observatiefase duurt  4-5 sessies.

Na afloop van de observatiesessies volgt een evaluatiegesprek waarin ik mijn bevindingen met jullie bespreek en een behandelplan presenteer.

De verdiepende fase

Als het kind zich volledig vertrouwd en veilig voelt begint de verdiepende fase. Tijdens deze fase start meestal de verwerking van de problematiek. Tijdens deze fase plannen we om de 5 sessies een oudergesprek met jullie als ouders over hoe het gaat, en waar het kind tegenaan loopt. We bespreken wat er thuis ( en op school ) nodig is om het kind te steunen in zijn proces. De duur van de verwerkende fase is afhankelijk van de problematiek en duurt gemiddeld 20 sessies

De afsluitende fase

De afsluitende fase kondigt zich aan als het doel dat we voor ogen hadden is behaald. Vaak laat het kind ook merken dat het belangrijkste werk verzet is. Het spel in de spelkamer wordt anders of minder intens, de buitenwereld wordt weer belangrijker.

Meestal spelen we dan nog even verder om dat wat het kind geleerd heeft te bekrachtigen. Ook bedenk ik samen met het kind wat een passende afronding zou kunnen zijn, waarbij er aandacht is voor het terugkijken op de therapie en het nemen van afscheid. Het traject wordt afgesloten met een laatste oudergesprek waarin ik samen met  jullie terugkijk op het proces en tenslotte nemen wij ook afscheid van elkaar.

Jullie kunnen samen met jullie kind weer verder !

Bel, mail of kom langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Contactgegevens

06-40545925 

Stationsstraat 9

6584 AR, Molenhoek